Afery i Bezprawie

Wszechstronna pomoc pokrzywdzonym

Pomoc psychologiczna

Zadzwoń 509206761

W dni powszednie, w godzinach 10:00 - 15:00

Bardzo często o wynikach oficjalnych postępowań, w zwykłych ludzkich sprawach decyduje opinia biegłych. Sąd nie ma przecież wiedzy szczegółowej w wielu sprawach. De facto treść opinii, np. psychologicznej o ew. negatywnym wpływie któregoś z rodziców na psychikę dziecka decyduje o wyniku procedowania. Zanim Sąd wyznaczy biegłych, można zlecić tym samym biegłym (różnica polega jedynie na tym, że na prywatnej opinii nie będzie pieczęci biegłego) z listy tego samego Sądu wykonania opinii, znając merytoryczne rozstrzygnięcie przed sprawą można się do niej o wile lepiej przygotować. Powołani przesz Sąd biegli, tej samej specjalności, z tej samej listy biegłych, w ogromnej większości wypadków przychylają się do wniosków z wcześniejszych (oczywiście rzetelnych) opinii prywatnych. Równie często rozwiązanie konfliktów, stałych napięć, sytuacji mobbingu w pracy, uporczywego znęcania się psychicznego, sąsiedzkiej nienawiści, drobnych kradzieży, zakłócania miru domowego, czy spokoju publicznego, niszczenia mienia ... Jest możliwe w drodze mediacji, oficjalnej sądowej lub nieoficjalnej, bardzo często interwencja organów państwowych może tylko pogorszyć sytuację. W takich przypadkach często pomaga rozmowa, spokojne rozważenie sytuacji emocjonalnej i osobistej osób zaangażowanych w sprawę. Często także ofiary lub pokrzywdzeni wymagają wsparcia terapeutycznego by poradzić sobie z traumą spowodowaną przestępstwem. W każdej kategorii przestępstw mamy do czynienia z pewnym procentem pomówień, fałszywych oskarżeń, szczególnie często spotykane są pomówienia o przestępstwa seksualne, jest to drugi obok nie wykrytej, nie zgłoszonej ich liczby, problem z którym spotykamy się w Polsce, w tym zakresie. Jeżeli w takiej czy innej sprawie, która Państwa dotyczy, rozstrzygnięcie zależy od zeznań, to ocena ich wiarygodności może być dla niego decydująca. Czasem potrzebna jest też ekspertyza charakteru pisma, czasem udowodnienie, że inna ręka kreśliła słowa ... A jeżeli tego wymaga sprawa to także badanie wykrywaczem kłamstw. Podłożem bardzo wielu nieszczęść są uzależnienia, wiele rodzin cierpi z powodu pijaństwa, narkomanii, hazardu i wielu wielu innych postaci złych przyzwyczajeń, obsesji, zboczeń, manii, psychopatii. To wszystko są zaburzenia psychiczne. Wielu sprawców nie dopuściłoby się czynów karalnych gdyby byli właściwie LECZENI. Jeżeli osoba stanowiąca problem nie chce poddać się terapii, doradzimy jak można ją do niej skłonić. Jeżeli problem tego wymaga pomożemy przeprowadzić sprawę o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora, ograniczenie zdolności do czynności prawnych, ograniczenie władzy rodzicielskiej, itp.