Afery i Bezprawie

Wszechstronna pomoc pokrzywdzonym

Sprawy rodzinne, przemoc domowa

Zadzwoń 509206761

W dni powszednie, w godzinach 10:00 - 15:00

Osoby pokrzywdzone na skutek niekompetencji lub nadużyć sądowych, w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, alimentów, tzw. "znętów" (art. 207 k.k.), gróźb karalnych stalkingu i mobbingu, dobrze wiedzą jak niesprawiedliwe, absurdalne czy celowo, złośliwie - niewłaściwe mogą być rozstrzygnięcia organów administracji, wymiaru sprawiedliwości czy innych urzędów i instytucji. Oferujemy pomoc w przypadkach: - Gdy orzeczenia biegłych w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi są wydane na szkodę rodzica. - Gdy jedno z rodziców stwarza zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, a instytucje nie robią nic by w tej sprawie interweniować. - Gdy wyrok sądu jest absurdalny, nie uwzględnia faktów lub sposób procedowania skłania do wniosku, że sędzia jest przekupiony. - Zamiast "niebieskiej karty", która jest TYLKO PAPIEREM, a w zasadzie funkcjonuje jako PRETEKST do zaprzestania czynności przez Policję, proponujemy nasze doświadczenie i pomoc w bezpośrednich kontaktach z funkcjonariuszami. - Zamiast "umorzenia postępowania egzekucyjnego" którym zazwyczaj kończą się próby ściągnięcia niepłaconych alimentów, proponujemy udokumentowanie przestępstwa uporczywego uchylania się od nich. To sprawa dla prokuratury, nie dla komornika. - Zamiast odmowy rozmowy ... gdy potrzebujecie ochrony, gdy się obawiacie sprawcy, a Policja "nie widzi podstaw" - poradzimy jak zaradzić problemowi, jak zmienić zamki, jak się bronić, jakie narzędzie samoobrony wybrać, nauczymy jak go używać. Odpowiemy na pytania, czy i jaki alarm zamontować, czy pomoże dyskretne nagrywanie lub filmowanie? - Gdy sprawca przemocy jest równocześnie właścicielem mieszkania i dysponentem dochodów, zanim pójdziesz do Sądu, pomożemy przygotować podział majątku. Często sprawcy przemocy unikają kary gdyż ofiary boja się pozostania bez środków do życia - pomożemy Ci uniknąć takiej sytuacji.